Tak zwane życie,

cała ta wyprawa po oddech,

niewielka krzątanina za światłem.

 

Kilka nieuważnych potrąceń,

jedna czy dwie dłuższe opowieści.

 

Przymierzanie ust

do oddechów i lusterek.