Chcesz być cichy, ucz się od śniegu.
Nigdy nie usłyszysz jak pada na ziemię.

Nigdy nie dotknąłeś żadnego promienia słońca,
a jednak są wszędzie, ale się tym nie pysznią.
Chcesz być ostatni, ucz się od nich.

Nigdy nie widziałeś wiatru,
a mimo to nie wątpisz, że jest.
Jeśli chcesz być dyskretny,
ucz się od wiatru.

Są rośliny, których korzenie
ciągną się długo pod ziemią,
a nad powierzchnię wystaje niewielka część.
One nie chcą pokazywać całej swej wielkości.
Chcesz być pokorny, ucz się od nich.

Krople wody spadają przez lata
w to samo miejsce i przebijają skałę.
Jeśli chcesz być cierpliwy,
ucz się od kropli.

Ogień od wieków ogrzewa dłonie ludzi,
chociaż nikt nigdy nie powiedział mu dziękuję.
Jeśli chcesz być bezinteresowny,
ucz się od niego.

Górskie szczyty wskazują sobą kierunek,
ale same nic nie mówią.
Chcesz umieć stać z boku?
Ucz się od nich.

Ptaki godzina po godzinie
i tydzień po tygodniu chwalą Boga,
nie oczekując zapłaty za to.
Jeśli chcesz być hojny,
ucz się od ptaków.