Kiedyś myślał, że w niebie
nie pisze się wierszy,
bo życie tam jest pisaniem.

Później okazało się,
że i tam powstają wiersze.
– To dobrze – powiedział –
bo jeśli jest poezja,
to musi też być zachwyt.
A jeśli jest zachwyt, to_________