Lustro (wielokrotna ekspozycja)
martwa natura

cień przed obrazem I
cień, podróż do światła