Nagrałem wiersz ks. Twardowskiego „Prymicja”.

https://hubertczarnocki.blog.deon.pl/2021/10/21/nagralem-wiersz-prymicja-ks-twardowskiego