Film „Saul i Dawid” czytany przeze mnie.

Najwyższy kapłan Izraela, objawia królowi Saulowi, że Bóg go opuścił i berło jest przeznaczone innemu człowiekowi. Od tego czasu Saula dręczy pragnienie poznania imienia swojego następcy. Wkrótce zauważa że, to Dawid może być tym, którego wybrał Bóg . Podejrzenie wkrótce przeradza się w nienawiść. Dawid musi uciekać, by ratować swe życie, mimo że król dał mu za żonę swoją córkę Michol. Saul próbuje zgładzić Dawida przez wiele lat. Ta obsesja doprowadza go do szaleństwa. Saul popełnia samobójstwo w trakcie bitwy z Filistynami, którzy pragną Dawida za króla.